Conditie

Conditie

Tennis is een sport waarbij de speler snel informatie dient te verwerken en vele bewegingen op korte tijd dient uit te voeren.
Omdat de capaciteit van de aandachtsverdeling beperkt is, dient er naast het tennisveld in een geïsoleerde situatie
getraind te worden op de fysieke en coördinatieve fundamenten die van essentieel belang zijn op het tennisveld.

De concrete doelen van deze lessen zijn:
  • reactie: snel reageren op visuele prikkels
  • balanstraining: noodzakelijk voor consistente slagen
  • ritme: armen en benen samen ritmisch kunnen bewegen
  • oriëntatie: zich kunnen verplaatsen in functie van de bal
  • dissociatie: onafhankelijk bewegen van armen en benen, snelheid, benenspel en slagbeweging
  • blessurepreventie

Het verhogen van deze vaardigheden uit zich op het veld door het sneller en beter kunnen inschatten van het baltraject, consistentere slagen door een geautomatiseerde houding en efficiëntere slagen door het leren kracht leveren
vanuit het gehele lichaam.
Ook het recuperatievermogen wordt verhoogd, waardoor een komend spel niet meer zo nadelig wordt beïnvloed
door een lange uitputtende rally als voorheen.
Naast het feit dat het lichaam fysiek vaardiger wordt, leert men – met het oog op blessurepreventie - op cognitief vlak
ook hoe men bepaalde bewegingen efficiënter kan teweegbrengen en hoe men bepaalde houdingen en bewegingen
correct dient uit te voeren.
Dit alles wordt gebracht in kleine groep, waarbij getracht wordt de bovenstaande doelen te bereiken in
een prikkelend en enthousiast milieu.
Op die manier zal de doelgroep naast een optimale fysieke voorbereiding ook gedreven zijn en er plezier aan beleven.

Meer info?
rob.wijnen@telenet.be  (gediplomeerde licentiaat LO)

 

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!