Tennishal

Tennishal

Onze club heeft een tennishal met 5 terreinen, genummerd van links naar rechts van 1 tot 5.
Hieronder vind je alle informatie over het reserveren van een binnenterrein en het bekomen van een winterabonnement of losse verhuringen, met de bijhorende tarieven.

Lees vooral eerst het reglement en de algemene richtlijnen.

Reglement:

 • De tennishal binnengaan, kan op twee manieren:
   via het clubhuis ma, di, do en vrij vanaf 16.00 uur
woe vanaf 13.00 uur 

za en zo vanaf 9.00 uur 


   via de dubbele deur aan buitenterrein 2 ma, di, do en vr vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur
woe vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur 

 • De dubbele deur openen kan met een badge. Deze kan men bekomen in het clubhuis.
  De club vraagt hiervoor een waarborg van €10.
 • De nooddeuren van de hal worden alleen gebruikt in geval van nood!
 • We tennissen enkel met proper schoeisel!
 • Na iedere tennisbeurt moet het volledige terrein gekeerd worden volgens de instructies op de borden in de hal.
  De lijnen kan je 'witter maken' met de 'rollers'.
 • De borstels worden opgehangen op de voorziene haken!
 • Voor de spelers zijn enkel water en sportdranken toegelaten in de hal.
 • Voor de supporters zijn geen dranken toegelaten. 

Lichten:

 • Binnenterreinen 3, 4 en 5 zijn voorzien van een badgelezer.
 • Ma, di, do en vrij tot 16.00 uur en woe tot 13.00 uur kan men op deze drie terreinen
  de lichten aandoen met een badge.
 • Op binnenterrein 3 en 5 staat de ‘badgelezer’ aan het scorebord,
  op binnenterrein 4 aan de ingang naast de dubbele deur.
 • Schuif je badge langzaam voor de badgelezer.
 • Er zal kort een groen lichtje branden wanneer de lampen van het terrein aangaan.
 • Wanneer het uur voorbij is, valt het licht uit en springt de circulatieverlichting aan.

Abonnementen:

 • Het winterseizoen start begin oktober en eindigt eind maart / begin april.
 • Voor abonnementhouders wordt een terrein gereserveerd. 
 • De juiste startdatum wordt elk seizoen meegedeeld.
 • Een abonnement omvat 24 eenheden (daluur of piekuur).
 • Tijdens de kerstvakantie wordt het abonnement 2 weken onderbroken omwille van het winterdubbeltornooi.
  De juiste datum wordt in het begin van het winterseizoen meegedeeld.
 • Abonnementhouders, die overdag spelen, hebben een badge nodig om het licht aan te doen.
 • Abonnementhouders, die ’s avonds spelen, hebben geen badge nodig, voor hen wordt het licht aangedaan.
 • Bij verlies van je badge verwittig je onmiddellijk Jessy Claes (winterverhuur.tcheusden@gmail.com), de verantwoordelijke voor de verhuring.
 • Het is niet nodig je badge op het einde van het winterseizoen in te leveren indien je je abonnement wil verlengen.
  Je badge zal dan automatisch terug opgeladen worden voor het volgende winterseizoen.

Losse verhuringen:

 • Je kan een badge kopen in het clubhuis.
 • Op de badge van één losse verhuring staat één eenheid.
 • Prijs: €12 (huur)+ €3 waarborg (badge)
 • Bij inleveren van de badge ontvang je de waarborg van €3 terug.
 • Je moet zelf een vrij terrein reserveren via www.tennisvlaanderen.be/reserveer-een-terrein.
 • Je kan ook een 10-beurtenkaart kopen.
 • Prijs : €120 (huur) + €3 waarborg (badge)
 • Indien je geen lid bent van TC Heusden, neem je best tijdig contact op met Jessy Claes (winterverhuur.tcheusden@gmail.com), de verantwoordelijke van de verhuring, zodat zij voor jou een terrein kan vastleggen. 
 • Indien je gaat spelen wanneer het clubhuis gesloten is, heb je ook een badge nodig om de dubbele deur te openen. (zie hoger)
   

Verhuur Tennishal : periode en tarieven

WEEK
weekdagen van 09.00 uur – 13.00 uur € 200 voor 24 weken
weekdagen van 13.00 uur – 18.00 uur € 260 voor 24 weken
Weekdagen van 18.00 uur – 22.00 uur € 360 voor 24 weken
Weekdagen van 22.00 uur – 23.00 uur € 260 voor 24 weken
Weekdagen van 22.00 uur – 22.30 uur* € 130 voor 24 weken
WEEKEND
Weekenddagen van 09.00 uur – 12.00 uur € 360 voor 24 weken
Weekenddagen van 12.00 uur - 24.00 uur € 260 voor 24 weken

*Indien je een plein huurt om 21u00 uur en bij het begin van de winter zijn er nog pleinen vrij om 22.00 uur, kan je voor de som van €130 extra, een half uur (tot 22.30 uur) bij reserveren.

Bekijk de vrije uren in het schema van de winterverhuur (Overzicht winter 2020-2021, laatste update 10 augustus 2020)

Heb je interesse voor een abonnement of nog vragen over de werking,
neem dan contact op met Jessy Claes (winterverhuur.tcheusden@gmail.com) de verantwoordelijke van de verhuring.

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!