Tennishal

Tennishal

Tennishal

Onze club beschikt over een tennishal met 5 terreinen, genummerd van links naar rechts van 1 tot 5.
Hieronder informatie over het reserveren van een binnenterrein, losse verhuringen en het bekomen van een winterabonnement
met de bijhorende tarieven.

Vooraf:
De tennishal binnengaan, kan op twee manieren:

1. Via het clubhuis, tijdens de openingsuren.

2. Via de dubbele deur aan de padelterreinen:  -  ma / di / do / vr  van 9.00 u. tot 16.00 u.

                                                                                -  wo  van 9.00 u. tot 13.00 u.

De dubbele deur openen kan met een badge. Te koop in het clubhuis voor  €10. Deze badge kan bv. gebruikt worden om naar het toilet te gaan als het clubhuis gesloten is. (Let op! Hiermee kan je GEEN licht aandoen!)
We tennissen enkel met proper schoeisel!
Na iedere tennisbeurt moet het volledige terrein gekeerd worden volgens de instructies.
De lijnen kan je “witter” maken met de rollers.
De borstels worden opgehangen aan de voorziene haken.
Voor de spelers zijn enkel water en sportdranken toegelaten in de hal.
Voor de supporters zijn geen dranken toegelaten.

Hoe de lichten aandoen?

 • Indien je een abonnement (24 eenheden) neemt, kan je dezelfde (deur)badge ook gebruiken om het licht aan te doen op jouw tennisterrein.
 • Alle binnenterreinen zijn voorzien van een badgelezer. (kant clubhuis)
 • Houd je badge voor de badgelezer, het licht gaat voor één uur branden.
 • Wanneer het uur voorbij is, valt het licht uit en springt de circulatieverlichting aan.

Ik neem een winterabonnement in de tennishal.

 • Het winterseizoen start begin oktober en eindigt eind maart / begin april.
  • Voor die periode kies je een vast reservatie-uur. (bv. vrijdag van 19.00 u. tot 20.00 u.
  • Een abonnement omvat 24 eenheden van één uur. (voor 24 weken)
  • Tijdens de kerstvakantie wordt het abonnement 2 weken onderbroken omwille van het kerstdubbeltornooi.
  • Abonnementhouders ontvangen één badge om de hal binnen te gaan en het licht aan te doen.
 • Bij verlies van je badge verwittig je Jessy Claes (winterverhuur.tcheusden@gmail.com), de verantwoordelijke voor de verhuring.
 • Het is niet nodig je badge op het einde van het winterseizoen in te leveren indien je je abonnement wilt verlengen. Je badge zal dan automatisch terug opgeladen worden voor het volgende winterseizoen.

Ik wil eens (in de winter of bij slecht weer) gaan spelen in de hal: leden en niet-leden.

 • Koop een badge in het clubhuis. Prijs €22 (waarborg badge €10 inbegrepen)
  • Op de badge van één losse verhuring staat één eenheid. (=1 uur spelen).
  • Met deze badge kan je het licht aandoen op jouw terrein.
  • Bij inleveren van de badge in het clubhuis ontvang je de waarborg van €10 terug.
  • Clubleden moeten zelf een terrein reserveren.
  • Niet-clubleden sturen een mail om een plein te reserveren naar:

   Jessy Claes (winterverhuur.tcheusden@gmail.com) of
   Fons Vanbilsen (fonsvbls@hotmail.com) of
   Erwin Gijbels (erwingijbels@telenet.be)
 • Je kan ook een 10-beurtenkaart kopen . Prijs €130 ( waarborg €10 inbegrepen)
 • Bij inleveren van de badge ontvang je de waarborg van €10 terug. 
 • Indien je gaat spelen wanneer het clubhuis gesloten is, kan je dezelfde badge gebruiken om via de dubbele deur aan de padelterreinen de hal binnen te gaan. (zie hoger)


Verhuur Tennishal : periode en tarieven
Weekdagen van 9.00 u. tot 13.00 u.   (€ 200 voor 24 weken)
Weekdagen van  13.00 u. tot 18.00 u.   (€ 260 voor 24 weken)
Weekdagen van 22.00 u. tot 23.00 u.   (€ 260 voor 24 weken)
Weekenddagen van 12.00 u. tot 24.00 u.   (€ 260 voor 24 weken)
Weekdagen van 18.00 u. tot 22.00 u.   (€ 360 voor 24 weken)
Weekenddagen van 09.00 u. tot 12.00 u.   (€ 360 voor 24 weken)

*Indien je een terrein huurt om 21.00 uur en bij het begin van de winter zijn er nog pleinen vrij om 22.00 uur, kan je voor de som van €130 extra, een half uur (tot 22.30 uur) bij reserveren.

Bekijk de vrije uren in het schema van de winterverhuur (Overzicht winter 2022-2023)

Heb je interesse voor een abonnement of nog vragen over de werking,
neem dan contact op met 

Jessy Claes, verantwoordelijke verhuring (winterverhuur.tcheusden@gmail.com)

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!