Visie

Visie

Tennisschool Q-ten heeft als doel:

 • jongeren en volwassenen opleiden in de tennis- en padelsport;
 • tennis- en padelactiviteiten organiseren binnen de gemeente Heusden-Zolder;
 • samenwerkingscontracten met omliggende clubs mogelijk maken;
 • de tennis- en padelsport (zowel recreatief als competitief) en alle activiteiten die daarmee verband houden, bevorderen.


Tennisschool Q-ten kan hiervoor:

 • promotionele activiteiten voeren;
 • tennis- en padelopleidingen en scholing organiseren voor verschillende doelgroepen;
 • vorming, opleiding en bijscholing inrichten voor het trainersteam;
 • wedstrijden , zowel gewestelijk als nationaal, organiseren.


Tennisschool Q-ten zal hiervoor:

 • haar medewerking verlenen aan verschillende activiteiten met hetzelfde doel;
 • gebruik maken van alle middelen die met de wet en met haar statuten in overeenstemming zijn;
 • alle roerende en onroerende goederen verwerven of bezitten en deze goederen gebruiken, beheren of
  ten dienste stellen van.

 

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!