Denktank

Denktank

Binnen de trainersschool is er enkele jaren geleden een denktank opgericht, bestaande uit een kleine groep van ervaren trainers van Q-Ten. Deze denktank legt zich toe op het uitzetten van de lijn die de trainersschool volgt met de nadruk op het competitieve aspect.

Hierbij wordt er tussen de hoofdcoach en een aantal ervaren trainers meermaals per jaar samengewerkt om de trainingen aan de noden en de behoeften van de spelers aan te passen en om een passend programma op te stellen waarbij zowel het fysieke, technische, tactische als het motiverende aspect van onze spelers centraal staan. We trachten hierbij voor ieder individu het beste schema op te stellen waardoor hij in optimale omstandigheden aan competitiesport kan doen.

Tijdens de competitieperiode (interclub en tornooien) zorgt de denktank samen met de andere trainers voor de opvolging en begeleiding van onze spelers. Hiernaast zorgt de denktank voor een goede doorstroming vanuit de Kidstennis, waarbij we jonge, gemotiveerde en/of getalenteerde jongeren een mooi programma aanbieden om hun voor te bereiden op competitiesport.

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!