Spelregels

Spelregels padel

Misschien eerst dit filmpje bekijken alvorens je volgende spelregels leest.

Spelvorm

1)      Padel wordt met 4 gespeeld.

2)      De puntentelling is dezelfde als bij tennis.

3)      Er kan gespeeld worden tot 1, 2 of 3 sets, afhankelijk van de competitievorm.

Opslag

4)      De opslag gebeurt onderhands nadat men de bal 1 keer laat botsen achter de servicelijn.
          Men heeft, net zoals bij tennis, twee pogingen.

5)      De opslag is onder heuphoogte.

6)      De serveerder mag niet over de servicelijn stappen of deze aanraken voor het serveren.

7)      De opslag gebeurt diagonaal, zoals bij tennis, en moet in het vak van de tegenstander
         botsen. Bij de opslag mag de bal, na de bots, de omheiningsdraad niet raken!

 Spelverloop

8)      De bal mag éénmaal op de grond botsen.

9)      De bal mag gespeeld worden voor en na de bots, dit kan na contact met de wand of
         de omheiningsdraad.

10)    De bal mag de wand of de omheiningsdraad niet raken voor de bots.

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!